Tanie pobieranie z hostingów plików!
Transfer pobierany za ściągnięcie pliku

Ilość transferu pobieranego za ściągnięcie pliku uzależniona jest od kilku czynników. Ostateczny wynik jest składową wszystkich czynników. Wpływ na pobierany transfer mają:
- rozmiar pobieranego pliku
- stawka transferu pobieranego dla wybranego hostingu
- modyfikator transferu odejmowanego za pobranie (przypisany do posiadanego płatnego poziomu konta)

Poniżej przykład jak może się różnić ilość pobieranego transferu w zależności od hostingu plików i posiadanego poziomu konta.
Użytkownicy A, B i C próbują pobrać ten sam plik o rozmiarze 1000 MB ale z trzech różnych hostingów plików:
- użytkownik A z hostingu X; stawka dla hostingu wynosi 200%
- użytkownik B z hostingu Y; stawka dla hostingu wynosi 150%
- użytkownik C z hostingu Z; stawka dla hostingu wynosi 100%
Użytkownik A posiada poziom "Basic" dla, którego modyfikator odejmowanego transferu wynosi 0%, użytkownik B posiada poziom "Bronze" z modyfikatorem -5%, a użytkownik C poziom "Platinum" z modyfikatorem -25%.

Ilość transferu pobranego z kont użytkowników będzie wyglądać następująco (rozmiar pliku x (stawka dla hostingu - modyfikator odejmowanego transferu)):
- dla użytkownika A: 1000 MB x (200% - 0%)   = 2000 MB
- dla użytkownika B: 1000 MB x (150% - 5%)   = 1450 MB
- dla użytkownika C: 1000 MB x (100% - 25%) =   750 MB