Tanie pobieranie z hostingów plików!
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: „Użytkownicy”) z serwisu Rapidb.it (dalej jako: „Serwis”), oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem.
2. Usługodawcą Serwisu jest NWML Sebastian Makuch, 26-200 Końskie, Sworzyce 65, NIP: 6581937377, REGON: 260449276 (dalej jako: „Administrator”).
3. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na udostępnieniu Użytkownikom dostępu do transferu kont premium z hostingów plików.
4. Korzystanie z Serwisu i jego usług wymaga posiadania zarejestrowanego oraz aktywowanego konta Użytkownika.
5. Korzystanie z Usług Serwisu jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC oraz przeglądarki internetowej z obsługą Java Script i plików cookies (ciasteczek).
7. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

II. Rejestracja
1. Rejestracja jest konieczna, aby móc korzystać z Usług oferowanych przez Serwis.
2. Rejestracja w Serwisie jest darmowa i przysługuje za nią darmowy testowy transfer na start.
3. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z adresu e-mail oraz hasła.
4. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzmieniu w aktualnym momencie rejestracji.
5. Rejestracja w Serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysyłany w wiadomości e-mail pod adres e-mail podany podczas rejestracji.
6. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
7. Rejestracja w Serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
8. Rejestracja w Serwisie wymaga od Użytkownika poprawnego podania wszystkich wymaganych danych oraz zaznaczenia wszystkich wymaganych zgód. W innym wypadku nie uda się poprawnie zakończyć rejestracji.
9. Na jedną osobę może przypadać tylko jedno konto Użytkownika w Serwisie. W momencie podejrzenia, że dany Użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie jego konta zostaną zablokowane, a następnie skasowane.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników;
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
d) nieudostępniania innym osobom wygenerowanych linków do pobranych przez siebie plików;
3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w pkt. 2, Administrator może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym związku szkody.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. Obsługiwane hostingi plików
1. Aktualna lista obsługiwanych hostingów plików dostępna jest na stronie głównie oraz nad formularzem dodawania linków do pobrania.
2. Lista obsługiwanych hostingów może ulec zmianie w trakcie działania Serwisu. Lista może być poszerzana o nowe serwisy, a także zmniejszana o serwisy wycofywane z obsługi.
3. Korzystanie z niektórych hostingów plików może powodować większe zużycie transferu. Ilość pobieranego transferu można zmniejszyć poprzez zakup płatnego poziomu konta. W trakcie działania Serwisu stawki pobieranego transferu za ściąganie plików z obsługiwanych serwisów hostingowych mogą ulegać zmianie.
4. Administrator dochowa wszelkich starań aby zapewnić niezakłócone działanie wszystkich obsługiwanych hostingów. Jednakże Administrator nie jest w stanie zagwarantować stałej dostępności wszystkich hostingów plików.
5. Administrator zobowiązuje się do jak najszybszej naprawy wszelkich problemów technicznych z obsługiwanymi hostingami plików. Hostingi generujące nienaprawialne problemy zostaną wykluczone z oferty.

V. Poziomy kont
1. Każdy nowy Użytkownik Serwisu otrzymuje darmowy poziom "Basic".
2. Płatny poziom konta nie jest wymagany aby móc korzystać z wszystkich funkcji Serwisu.
3. Płatne poziomy kont oferują różne pakiety darmowego transferu oraz inne konfiguracje pozostałych udogodnień.
4. Płatne poziomy kont posiadają datę ważności, która definiuje moment wygaśnięcia płatnego poziomu i przywrócenie domyślnego poziomu "Basic".
5. Posiadany płatny poziom można w każdej chwili zwiększyć. Pozostały czas niższego poziomu zostanie przeliczony na dodatkowy czas ważności nowego poziomu konta.
6. Posiadany płatny poziom można również w każdej chwili zmniejszyć. Pozostały czas wyższego poziomu zostanie doliczony do czasu ważności nowego poziomu konta.
7. Użytkownik nagradzany jest bonusowym kodem na płatny poziom za zakup płatnego poziomu na dłuższy okres czasu. Więcej informacji o dostępnych bonusach zamieszczone jest na podstronie zakupu poziomu konta.
8. Wygaśnięcie płatnego poziomu powoduje utratę niewykorzystanego darmowego transferu.
9. Wygaśnięcie płatnego poziomu nie powoduje utraty dodatkowego transferu.

VI. Transfer
1. Transfer wymagany jest aby móc pobierać pliki z obsługiwanych hostingów plików.
2. Transfer można uzyskać poprzez zakup poziomu konta lub zakup dodatkowego transferu.
3. Darmowy transfer z płatnego poziomu konta odnawia się codziennie o północy. Darmowy transfer nie kumuluje się i niewykorzystany przepada.
4. Dodatkowy transfer nie posiada daty ważności i nie przepada.
5. Dodatkowy transfer jest niezależny od darmowego transferu oraz ważności płatnego poziomu konta. Jednakże płatny poziom konta może wpływać na zmniejszenie pobierania dodatkowego transferu podczas pobierania plików.
6. Podczas pobierania plików najpierw wykorzystywany jest darmowy transfer (jeżeli jest dostępny), a gdy wartość darmowego transferu wynosi 0.00 GB, wykorzystywany jest transfer dodatkowy.
7. Każdy hosting posiada własną stawkę transferu pobieranego za ściągnięcie pliku. Stawkę pobieranego transferu można zmniejszać zakupując odpowiedni poziom konta.
8. Historia wykorzystania transferu dostępna jest pod zakładką "Historia transakcji". Transakcje dotyczące darmowego transferu oznaczane są wartością "0.00 GB" w kolumnie "zmiana".
9. Transfer pobierany jest z konta dopiero w momencie rozpoczęcią ściągania pliku na serwery Rapidb.it.

VII. Pobieranie z hostingów plików
1. Serwis udostępnia dwie metody pobierania plików z hostingów plików: pobieranie natychmiastowe oraz pobieranie zaplanowane.
2. Obie metody pobierania wymagają od Użytkownika posiadania dostępnego transferu na koncie.
3. Obie metody pobierania w pierwszym etapie sprawdzają poprawność oraz aktywność dodanych linków aby wyeliminować błędne oraz nieaktywne odnośniki.
4. Etap sprawdzania linków w dodatkowym kroku podlicza koszt, w transferze, pobrania plików. Ilość odejmowanego transferu może zostać zmniejszona jeżeli Użytkownik jest posiadaczem płatnego poziomu konta.
5. Pobieranie natychmiastowe rozpoczyna się odrazu po kliknięciu w przycisk "Pobierz pliki".
6. Pobieranie zaplanowane rozpoczyna się w momencie ustalonym przez Użytkownika, nie późniejszym niż 72 godziny od momentu sprawdzenia dodanych linków.
7. Ilość linków zaplanowanych do pobrania jest zależna od posiadanego poziomu konta i nigdy nie może być większa niż 200 linków.
8. Sam fakt zaplanowania pobierania nie wpływa na stan transferu Użytkownika. Transfer jest odejmowany z konta w momencie rozpoczęcią zaplanowanego pobierania.
9. Zaplanowane pobieranie może się nie powieść jeżeli zaplanowane linki staną się nieaktywne zanim zaplanowane pobieranie zostanie uruchomione.
10. Zaplanowane pobieranie może się nie powieść jeżeli w dniu pobrania, Użytkownik nie będzie posiadał transferu wymaganego do pobrania plików.
11. Ilość jednocześnie trwających pobierań plików na serwery Serwisu zależna jest od poziomu posiadanego przez Użytkownika. W razie osiągnięcia limitu dla posiadanego poziomu konta, rozpoczęcie pobierania kolejnego pliku oczekującego na ściągnięcie następuje po zakończeniu aktywnego procesu pobierania pliku.
12. Pliki pobrane z hostingów plików na serwery Rapidbit są przechowywane przez 24 godziny po czym są automatycznie kasowane z serwerów Serwisu. Ważność pobranego pliku można wydłużyć o 24 godziny (maksymalnie o 72 godziny) w zamian za 50% transferu liczonego z wartości transferu pobranego za ściągnięcie pliku. Do przedłużenia ważności plików można użyć wyłącznie dodatkowego transferu.
13. Pliki pobrane na serwery Serwisu można pobrać z ograniczonej liczby adresów IP. Ponadto limitowana jest ilość prób ropoczęcia pobierania oraz wznowienia pobierania.

VIII. Płatności za Usługi
1. Serwis udostępnia płatności od następujących operatorów: TPAY, Paysera, BitPay. Lista w trakcie działania Serwisu może ulec zmianie.
2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
3. Księgowanie płatności w większości przypadków odbywa się w ciągu kilku minut. W nielicznych przypadkach księgowanie może zająć do 72h (weekend, święta, problemy z bankiem Użytkownika).
4. Czas aktywacji zakupionej Usługi jest liczony od momentu zaksięgowania płatności.
5. Rachunek za dokonaną płatność przelewem można pobrać po uzupełnieniu danych na podstronie "Ustawienia konta" i przejściu na podstronę "Historia wpłat".
6. Sytuacje wyjątkowe kiedy nie będzie możliwości wygenerowania rachunku dla płatności:
- doładowanie transferu lub zakupu poziomu konta w miesiącu poprzednim
- doładowanie transferu poprzez wiadomość sms
- doładowanie transferu lub zakupu poziomu konta przez kod kupiony od resellera

IX. Obowiązujące zasady w Programie Partnerskim
1. Program partnerski polega na zamieszczaniu linków polecających w internecie, w sposób nie łamiący regulaminów stron, na których link zostanie zamieszczony.
2. Każdy Użytkownik Serwisu posiada unikalne linki polecające.
3. Rejestracja nowego Użytkownika poprzez link polecający powoduje pozyskanie nowej poleconej osoby przez Użytkownika polecającego.
4. Użytkownik polecający otrzymuje prowizję za każdy zakup przez osobę poleconą.
5. Użytkownik może zlecić wypłatę środków zgromadzonych w programie partnerkim w dowolnym momencie po przekroczeniu minimalnej kwoty potrzebnej do wypłaty. Serwis oferuje wybór wśród kilku form wypłaty środków.
6. Administrator zobowiązuje się do realizacji zlecenia wypłaty środków Użytkownika w ciągu 7 dni kalendarzowych.
7. Oszustwo w programie partnerskim będzie skutkować blokadą konta.
8. Wszystkie informacje dotyczące prowizji za zakup przez poleconego, ilość pozyskanych osób, linki partnerskie oraz dostępne metody wypłaty zgromadzonych środków znajdują się na stronie: https://rapidb.it/pl/affiliate-program

X. Obsługa reklamacji
1. Reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Od wyniku reklamacji Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.
6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można przesłać za pomocą formularza kontaktowego.

XI. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa hasła oraz loginu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku zaniechań po stronie Użytkownika.
3. Rejestrując się Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
4. Dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu realizowania Usług oferowanych przez platformę Rapidb.it oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
6. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy Serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta Użytkownika w Serwisie, usunięciem wszystkich posiadanych poziomów konta oraz kasacją zgromadzonego transferu. W tym celu należy przejść na stronę "Ustawienia dostępu" i kliknąć w przycisk "Usuń mimo to".
7. Ze względów bezpieczeństwa, konta, na których nie zarejestrowano aktywności w ciągu ostatnich 2 lat są automatycznie kasowane z Serwisu.
8. Administratorem danych osobowych jest: NWML Sebastian Makuch, 26-200 Końskie, Sworzyce 65, NIP: 6581937377, REGON: 260449276

XII. Odpowiedzialność
1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w Serwisie, danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
b) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników - w związku z korzystaniem z Serwisu - praw osób trzecich;
c) skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
d) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jej niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
e) niemożność lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług lub innych przeszkód technicznych;
f) treść pobranych przez Użytkownika plików w ramach skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis;
g) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
5. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
6. Zabronione jest wykorzystywanie platformy Rapidb.it do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.
7. Administrator w żaden sposób nie gwarantuje, że pobierając pliki w ramach korzystania z Usług, Użytkownik nabędzie tytuł prawny do korzystania z tychże plików.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
3. Administrator zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności naruszenia zasad poufności danych, Administrator może zablokować, a następnie bezpowrotnie skasować konto Użytkownika.
5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
6. Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz Usługach oferowanych za jego pośrednictwem na stronach internetowych Serwisu.
7. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
8. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim przypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym Regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.