Tanie pobieranie z hostingów plików!
Limity pobierania plików

Aby zapewnić stabilność działania serwerów, w serwisie zaimplementowane zostały limity ściągania pobranych plików.
Do limitów zalicza się:
- limit adresów IP, które mogą pobrać plik
- limit prób rozpoczynających pobranie pliku
- limit prób wznawiających rozpoczęte pobranie

Powyższe limity zostały skonfigurowane w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z serwisu użytkownikom, którzy używają serwisu w naturalny sposób.

Plik, dla którego zostaną wyczerpane wskazane limity, zostanie automatycznie zablokowany i nie będzie dalszej możliwości pobierania takiego pliku.