Tanie pobieranie z hostingów plików!

Jak rozliczany jest transfer za pobieranie?

Transfer pobierany za ściągnięcie pliku

Ilość transferu pobieranego za ściągnięcie pliku uzależniona jest od kilku czynników. Ostateczny wynik jest składową wszystkich czynników. Wpływ na pobierany transfer mają:
- rozmiar pobieranego pliku
- stawka transferu pobieranego dla wybranego hostingu
- modyfikator transferu odejmowanego za pobranie (przypisany do posiadanego płatnego poziomu konta)

Poniżej przykład jak może się różnić ilość pobieranego transferu w zależności od hostingu plików i posiadanego poziomu konta.
Użytkownicy A, B i C próbują pobrać ten sam plik o rozmiarze 1000 MB ale z trzech różnych hostingów plików:
- użytkownik A z hostingu X; stawka dla hostingu wynosi 200%
- użytkownik B z hostingu Y; stawka dla hostingu wynosi 150%
- użytkownik C z hostingu Z; stawka dla hostingu wynosi 100%
Użytkownik A posiada poziom "Basic" dla, którego modyfikator odejmowanego transferu wynosi 0%, użytkownik B posiada poziom "Bronze" z modyfikatorem -5%, a użytkownik C poziom "Platinum" z modyfikatorem -25%.

Ilość transferu pobranego z kont użytkowników będzie wyglądać następująco (rozmiar pliku x (stawka dla hostingu - modyfikator odejmowanego transferu)):
- dla użytkownika A: 1000 MB x (200% - 0%)   = 2000 MB
- dla użytkownika B: 1000 MB x (150% - 5%)   = 1450 MB
- dla użytkownika C: 1000 MB x (100% - 25%) =   750 MB